Nieuws

Grondwater drukt wegdek in Prinses Margriettunnel (A7) omhoog

Gepubliceerd op:  - Laatste update:

De aanwezig grondankers in de hele tunnel moeten gecontroleerd worden. Afhankelijk van de bevindingen, kan herstel mogelijk enkele maanden duren. De A7 blijft daarom tussen Sneek en Joure in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. De omleidingsroutes worden met borden en tekstkarren aangegeven.

Afgebroken ankers

Door druk van het grondwater is een bepaald deel van de tunnelbak, een zogenaamde tunnelmoot, omhoog gekomen met schade aan het wegdek tot gevolg. Zeer waarschijnlijk is een deel van de tientallen aanwezige ankers, die de tunnelmoot op zijn plek moet houden, gebroken.

Maatregel met 1700 gevulde bigbags

Om te zorgen dat het asfalt niet verder omhoog zou komen en om voor voldoende tegendruk te zorgen, zijn op woensdag 14 december in beide richtingen over de volle breedte van de weg 1700 bigbags geplaatst. Deze maatregel moet er voor zorgen dat de tunnelmoot niet verder omhoog kan komen.

Inspecties

Sinds de ingebruikname van de tunnel vonden reguliere inspecties plaats door medewerkers van Rijkswaterstaat. Niet eerder werd schade aan ankers of tunnelmoten geconstateerd. In 2023 is overigens regulier onderhoud aan de A7 tussen Sneek en Joure gepland.

Extra zandzakken

Op 21 december is gestart met het aanbrengen van 7500 extra zandzakken. In het weekend van 17 en 18 december waren al 550 extra zandzakken aangebracht. Deze maatregel moest er voor zorgen dat één van de tunnelmoeten niet verder omhoog kon komen. Op alle andere tunnelmoten worden nu ook zandzakken geplaatst om zo het risico te verkleinen dat één of meerdere moten omhoog gaat komen. In dit artikel lees je meer over de extra aangebrachte zandzakken.

Bigbags op de A7