Nieuws

Toegankelijkheid

Gepubliceerd op:  - Laatste update:

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Rwsverkeersinfo.nl voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welk termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Deze website heeft een B-status

Onderbouwing bij de toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring voor rwsverkeersinfo.nl is opgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau. De bevindingen hiervan zijn opgenomen in het meest recente onderzoeksrapport.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Rijkswaterstaat zorgt voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen Rijkswaterstaat

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites dan rwsverkeersinfo.nl die eveneens onder verantwoordelijkheid vallen van Rijkswaterstaat, kun je bekijken in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken op deze website die niet toegankelijk genoeg is? Neem dan contact met ons op.