Nieuws

Geen file in de tunnel: veiligheid voorop

Gepubliceerd op:  - Laatste update:

Bij tunneldoseren beperken we het aantal voertuigen dat een tunnel inrijdt. We willen vanwege de veiligheid namelijk niet dat er een file ontstaat in een tunnel. Een tunnel is een gesloten bouwwerk en met goede voorzieningen zorgen we voor veiligheid bij calamiteiten. Zo zijn tunnels onder meer voorzien van matrixborden, detectielussen, verkeerslichten en afsluitbomen.

Ook bevinden zich in tunnels diverse systemen die extra veiligheid bieden, zoals verlichting, zichtmeters, camera’s, luidsprekers, een omroepinstallatie, brandblussers, vluchtdeuren met audiovisuele bewijzering, een vluchtgang met overdruk en ventilatoren voor de afvoer van rook.

Bij brand blazen deze tunnelventilatoren rook en hitte in de rijrichting uit de tunnel en daarom willen we file in tunnels voorkomen.

Wat doen we?

We hebben twintig tunnels in ons beheer en een aantal daarvan zijn zogenoemd filegevoelig. Met behulp van verkeersmanagementsystemen zorgen we ervoor dat een file niet in, maar voor de tunnel komt te staan.

Vanuit de verschillende verkeerscentrales in het land houden we de tunnels in de gaten en doseren we indien nodig het verkeer.

Als een wegverkeersleider ziet dat het drukker wordt, grijpt deze in door bijvoorbeeld een rijstrook af te sluiten. Het kan gebeuren dat vlak na de tunnel een incident heeft plaatsgevonden en er daardoor file ontstaat.

De wegverkeersleider kruist dan alle rijstroken af, zodat het verkeer voor de tunnel wordt stilgezet en er een ‘gat’ in de file ontstaat. Gedoseerd kan het verkeer daarna door de tunnel.

Waar passen we tunneldoseren toe?

We passen tunneldoseren toe in de Leidsche Rijntunnel, Coentunnel, Ketheltunnel, Roertunnel, Swalmentunnel en Koning Willem-Alexandertunnel. Wanneer tunneldosering wordt toegepast, verschilt per tunnel. In bijvoorbeeld de Leidsche Rijntunnel doen we dit bijvoorbeeld als een file de tunneluitgang tot op twee kilometer nadert.

Een filevrije-zone is hier noodzakelijk zodat, in het geval van een calamiteit in de tunnel, het verkeer alsnog de tunnelbuis uit kan rijden.

Wat te doen bij file in een tunnel?

File in een tunnel kan op een ongewone situatie wijzen, zoals bijvoorbeeld een ongeluk iets verderop. Nader je een file, houd dan afstand tot je voorganger en zet de alarmlichten aan. De meeste tunnels zijn voorzien van een systeem dat bij incidenten instructies via de radio uitzendt, dus stem je radio af op een veel gebruikte FM-frequentie.

Houd daarnaast verkeerslichten en bebording goed in de gaten en kijk om je heen waar een nooduitgang is. Zorg ervoor dat ook de passagiers klaar zijn om na een instructie de auto te verlaten.