Nieuws

Drukte op de A3: de file waar jij niet in stond

Gepubliceerd op:  - Laatste update:

We hebben een A1, die loopt van Amsterdam naar de Duitse grens en vice versa. We hebben een A2, die vind je tussen Amsterdam en de Belgische grens onder Maastricht. En dan hebben we ook nog een A4 natuurlijk. Maar waarom is er geen A3?

Een stukje historie

We zijn in 1932 begonnen met een Rijkswegenplan dat wegen voorzag van wegnummers en in 1937 werd het eerste stuk Nederlandse snelweg aangelegd, namelijk de rijksweg 12 tussen Voorburg en Zoetermeer. Deze weg kennen we nu als de huidige A12.

Geen A3

De wegen rondom de grote steden werden in het Rijkswegenplan voorzien van een nummer. Met de wijzers van de klok mee kregen zo de wegen vanuit Amsterdam de nummers 1 tot en met 7. In de loop der jaren werd het plan geactualiseerd en werd de nummering vaak aangepast. Hierdoor zijn gaten in de nummering ontstaan en zodoende kwam er nooit een A3. Het oorspronkelijke plan, een weg van Amsterdam via Gouda naar Rotterdam, is nooit uitgevoerd. Wel is een klein gedeelte nog gerealiseerd, namelijk de N3 die de A16 bij Dordrecht-Zuid met de A15 bij Papendrecht met elkaar verbindt.

Nummering

In 1976 werden de wegen in Nederland voorzien van een letter. De autosnelwegen kregen de letter A en de niet-autosnelwegen de letter N. Hierbij werden verschillende rijkswegen uit het aanvankelijke plan samengenomen in 1 routenummer. Zo gingen de rijkswegen 2, 26, 64 en 75 bijvoorbeeld samen op in de A2/N2 en dit is de reden dat er geen A26, A64 of A75 bestaat. Ook kwam het voor dat diverse rijkswegen werden overgedragen aan provincies en gemeenten. Daarmee kwam het nummer te vervallen, zoals bijvoorbeeld de oude rijksweg 49 Apeldoorn-Zutphen.