Nieuws

Wanneer spreken we van een spitsrecord?

Gepubliceerd op:  - Laatste update:

Op onze website kun je altijd de actuele verkeersinformatie zien. Je ziet niet alleen waar files staan, maar ook hoeveel file er in totaal op de rijkswegen staat. Onder rijkswegen vallen alle wegen die door Rijkswaterstaat beheerd worden. Dat zijn de snelwegen (A-wegen) en ook een aantal autowegen (N-wegen).

De overige wegen in Nederland worden beheerd door andere wegbeheerders, zoals provincies, waterschappen of gemeenten. Op deze pagina kun je zien wie welke wegen beheert.

Filerecords en spitspieken

Om te zien hoe druk het tijdens de ochtend- en avondspits is, kijken wij per minuut hoeveel file er in het hele land - op dat moment op onze wegen - staat. Het maximaal aantal kilometers file noemen wij ook wel een spitspiek.

Dat is het drukste moment tijdens een ochtend- of avondspits. Als we zien dat een spitspiek op een bepaalde dag hoger is dan de hoogste eerdere spitspiek van dat jaar, dan spreken we van een file- of spitsrecord.

Verschillen in spitsrecords

Het ene record is niet het andere. Files worden door de verschillende serviceproviders zoals ANWB, Waze, Flitsmeister etc. op een eigen manier gemeten op een door hun zelf vastgesteld wegennet.

Rijkswaterstaat meet alleen de files op de rijkswegen; dat zijn de snelwegen en een aantal N-wegen. De serviceproviders tellen ook andere wegen mee, zoals onder andere provinciale wegen. Zo ontstaan er dus verschillende spitsrecords op dezelfde dag.

Hoe komen wij aan onze file-informatie?

Om te zien of ergens een file staat, maken wij gebruik van Floating Car Data. Dit is anonieme data over de snelheid en de locatie van voertuigen. Deze gegevens worden verzameld via telefoon-apps en navigatiesystemen, die in auto’s gebruikt worden en ‘mee stromen’ met het verkeer.

Hiermee kunnen we weggebruikers nog beter voorzien van actuele reis- en routeinformatie. Door dus gebruik te maken van Floating Car Data hebben we een heel nauwkeurig beeld van de situatie op de rijkswegen.

De file-informatie uit Floating Car Data wordt geleverd door het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Dat is een landelijk loket voor wegverkeersgegevens in Nederland waarin overheden samenwerken op het gebied van mobiliteitsdata.

Wanneer spreken we van een file?

We spreken van een file als het verkeer met een gemiddelde snelheid lager dan 50 kilometer per uur over een afstand van ten minste twee kilometer rijdt. In de actuele verkeersinformatie op onze website kun je twee files terugvinden:

  • Langzaam rijdend verkeer: verkeer dat over ten minste twee kilometer nergens harder rijdt dan 50 kilometer per uur, maar over het algemeen wel sneller rijdt dan 25 kilometer per uur;
  • Zeer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer: verkeer dat over ten minste twee kilometer gemiddeld langzamer dan 25 km/u rijdt of stilstaat.

Een file korter dan twee kilometer, maar met meer dan tien minuten vertraging rekenen we ook als file. Meer dan twee minuten vertraging op een verbindingsweg wordt ook als file gezien.

Wat doet Rijkswaterstaat om files te beperken?

Een file kan meerdere oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld een pech- of ongeval waarbij we voor de veiligheid een rijstrook hebben moeten afkruisen. Maar een file kan ook gewoon ontstaan omdat het druk is of vanwege remacties of uitwijkmanoeuvres.

Voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer nemen we verschillende maatregelen om zo het aantal files te beperken:

  • Loopt de file erg op? Dan zet de wegverkeersleider een omleiding in. Dit betekent dat je via een alternatieve route sneller op je bestemming komt;
  • Sommige wegen hebben spitsstroken. Dit zijn (extra) rijstroken die opengaan als de verkeersintensiteit hoog genoeg is. Als er dus veel voertuigen rijden, opent de wegverkeersleider de spitsstrook;
  • Staat er een voertuig met pech of is er een ongeluk gebeurd? Dan proberen wij de situatie zo snel mogelijk af te handelen. Hier zie je hoe wij dat doen;
  • Weginspecteurs staan tijdens drukkere momenten op strategische plekken. Zo zijn ze sneller bij een incident en kan Rijkswaterstaat het incident sneller afhandelen;
  • Staat er een vrachtwagen met pech? Dan kiezen wij – als dit mogelijk is - om het voertuig versneld te bergen. De vrachtwagen wordt dan verplaatst naar een veilige plek. Ook kiezen wij er soms voor om de berging uit te stellen tot een rustiger moment. Het voertuig wordt dan naar de berm verschoven.

Vooral tijdens een spits kun je onverhoopt in een file terechtkomen. Je doet er daarom altijd goed aan om voor vertrek de actuele verkeersinformatie op onze website te bekijken, maar ook ons Twitterkanaal goed in de gaten te houden. Zo ga je altijd goed voorbereid op pad.