Nieuws

Wat doet een weginspecteur met BOA-status?

Gepubliceerd op:  - Laatste update:

Een BOA-status geeft hen het recht om weggebruikers staande te houden en boetes uit te schrijven. Dat zijn boetes voor vier verschillende overtredingen. Namelijk, het negeren van rode kruisen boven de weg, rijden of onnodig stilstaan op de vluchtstrook en hoogteoverschrijdingen bij tunnels.

De politie blijft uiteraard hoofdverantwoordelijke voor de gehele handhaving op het hoofdwegennet (bijvoorbeeld bij snelheidsovertredingen, gebruik mobiele telefoon).

Handhavende rol

Overtredingen als het negeren van rode kruizen en parkeren of rijden op de vluchtstrook komen in toenemende mate voor. Alle weginspecteurs kunnen de weggebruikers aanspreken op hun gedrag en gevolgen van het onveilige gedrag. De BOA-status geeft de weginspecteurs extra bevoegdheid om de weggebruiker die de overtreding begaat en niet voor een gesprek ontvankelijk is, te beboeten zonder tussenkomst van de politie.

Vorig jaar schreven weginspecteurs 3.447 boetes uit. In de loop van dit jaar worden nog meer weginspecteurs opgeleid tot BOA, zodat we eind van het jaar 100 BOA-weginspecteurs op de weg hebben. De pakkans voor overtreders gaat daarmee flink omhoog.

Gevoel van veiligheid

De weginspecteurs die actief zijn als BOA zeggen dat zij zich gesteund voelen door de extra bevoegdheid en dat die bijdraagt aan hun gevoel van veiligheid. Ook zeggen zij dat bestuurders, met name vrachtwagenchauffeurs die op de vluchtstrook parkeren, snel op aanwijzingen reageren en weten dat de weginspecteur kan handhaven.