Nieuws

Wisselbuis Coentunnel: wanneer open en wanneer dicht?

Gepubliceerd op:  - Laatste update:

De naam zegt het eigenlijk al, een wisselbuis kan op verschillende manieren ingezet worden om de doorstroom van het verkeer te bevorderen. Zo is de wisselbuis tijdens de ochtendspits geopend voor het verkeer dat vanaf de A8 en de A10-Noord komt.

Tijdens de avondspits is de buis geopend voor het verkeer dat vanaf de A5 en de A10-West richting de A8 wil. Dit omdat de verkeersstroom op dat moment voor die specifieke richting het grootst is.

Ook kan de wisselbuis ingezet worden bij bijvoorbeeld calamiteiten. Gebeurt er in een andere tunnelbuis een ongeluk, dan kan de wisselbuis geopend worden en kan het verkeer beter doorstromen.

Openstelling bij calamiteiten

Het openstellen van de wisselbuis bij calamiteiten gebeurt niet zo heel vaak. Dat heeft alles te maken met de veiligheid en de afhandeling van een incident. Als we inschatten dat de afhandeling lang gaat duren, kiezen we ervoor om de wisselbuis te openen.

Als de wisselbuis al in gebruik is voor het verkeer vanuit de andere rijrichting, zal deze openstelling eerst aangepast moeten worden naar een sluiting. In de verkeerscentrale worden dan kruisen en één of meerdere verdrijvingspijlen geplaatst.

Zo wordt het verkeer gedwongen van de reguliere tunnelbuizen gebruik te maken. Vervolgens wordt met behulp van camera’s gecontroleerd of er nog verkeer in de tunnelbuis rijdt of dat er voorwerpen op de weg liggen.

Dit alles neemt tijd in beslag en de afweging om de tunnelbuis te openen is dan ook afhankelijk van de geschatte afhandelingstijd van een incident. De wegverkeersleiders maken dan de keuze tussen het verkeer door de wisselbuis te laten rijden of het verkeer om te laten rijden via de andere kant van de Ring-Amsterdam.

In deze aflevering van Studio Snelweg vertelt Marlous wat je zelf kunt doen bij calamiteiten in een tunnel: