Nieuws

Terugblik op een stormachtig weekend

Gepubliceerd op:  - Laatste update:

Storm Dudley

Woensdagavond kwam storm Dudley aan in Nederland en het KNMI gaf code geel af. De storm leidde op verschillende plaatsen tot verkeershinder. Zo waaide op de A12 bij knooppunt Prins Clausplein de bovenklep van een afvalcontainer tegen een portaal aan.

Op dezelfde A12 bij knooppunt Lunetten belandde een boom op de weg. Op donderdagochtend ondervond vooral het noorden van het land hinder van de wind; enkele af- en opritten waren daar afgesloten vanwege omgewaaide bomen.

Lees ons liveblog terug over storm Dudley.

Storm Eunice

Vrijdagochtend begon rustig, maar rond het middaguur werd het erg druk op de weg. Het KNMI had vanaf 14:00 uur code rood afgegeven en rond 12:00 uur stonden er veel korte files op de rijkswegen.

Om 13:30 uur stond er 150 kilometer file en rond dat tijdstip kwamen ook steeds meer meldingen binnen van gevaarlijke situaties. Zoals takken op de weg, zeilen die losraken en verkeersborden die scheef komen te hangen.

Ruim een uur later begonnen de eerste vrachtwagens om te waaien. Storm Eunice zorgde voor gevaarlijke weersomstandigheden en hulpdiensten waren de hele avond en nacht druk in de weer om de wegen veilig te houden.

Lees ons liveblog terug over storm Eunice.

Storm Franklin

Terwijl diverse hulpdiensten nog bezig waren om ontstane situaties door storm Eunice te verhelpen, deed zich zondagavond alweer een nieuwe storm voor, namelijk storm Franklin. Voor de kustprovincies gaf het KNMI code oranje af.

Weggebruikers werden gewaarschuwd voor mogelijke gevaarlijke situaties. Storm Eunice had er namelijk vrijdag voor gezorgd dat op meerdere plekken bomen en lichtmasten minder stevig stonden.

De eerste verkeershinder ontstond echter door zware regenval, waardoor op een deel van de A20 grote plassen water op de weg kwamen te staan. Later op de avond vielen op diverse wegen takken en later ook bomen op de weg.

Lees hier het nieuws terug over storm Franklin.