Nieuws

Kijkje achter de schermen: wat gebeurt er bij een pechmelding?

Gepubliceerd op:  - Laatste update:

Meerdere keren per dag krijgen wij meldingen binnen van stilgevallen voertuigen. Deze meldingen ontvangen wij bijvoorbeeld via Twitter en de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat. De informatie wordt vervolgens doorgegeven aan één van de vijf regionale verkeerscentrales. Hier monitoren de wegverkeersleiders van Rijkswaterstaat 24/7 de snelwegen in Nederland.

Weginspecteurs maken wekelijks vele kilometers in hun gele pick-up. Het kan dus zijn dat zij zelf ook een pechgeval ontdekken op de snelweg. Hetzelfde geldt voor wegverkeersleiders. Zij treffen stilgevallen voertuigen bijvoorbeeld aan via de verkeerscamera’s of via data afkomstig uit de detectielussen in het wegdek

Wegverkeersleider onderneemt direct actie

Rijkswaterstaat zorgt voor een veilige doorstroming op de snelwegen in Nederland. Daarom ondernemen wij direct actie als een pechgeval bekend is. Zo kunnen wij zorgen voor de juiste maatregelen om een eventuele dichte rijstrook weer spoedig vrij te krijgen.

In deze reconstructie zie je hoe weginspecteur Kevin en wegverkeersleider Rudy (uit Wolfheze) samen een pechgeval afhandelen.